Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sportowo-Edukacyjnego „PETRUS”

 

projekt 1

 

16 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „PETRUS”. Głównym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2014 r. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie oceniła pracę Zarządu i wnioskowała do Członków Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie Członków przyjęło rezygnację Pana Adama Ignaczuka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportowo-Edukacyjnego „PETRUS” z dniem 16 czerwca 2015 roku, jednocześnie dziękując mu za poświęcony czas, zaangażowanie i pasję jaką zarażał młodych adeptów futbolu. ADAM – DZIĘKUJEMY !

Pan Adam Ignaczuk rezygnując z funkcji Wiceprezesa przekazał następujące wyjaśnienia i podziękowania: „Powodem mojej rezygnacji jest zbyt duża ilość obowiązków w pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym, które będą uniemożliwiały mi w pełni wywiązywać się z zadań i obowiązków, które realizowałem na tym stanowisku. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, aby moje zaniedbania wpłynęły negatywnie na wizerunek Stowarzyszenia.

Jednocześnie w związku z zakończeniem pracy na zaszczytnym stanowisku Wiceprezesa Stowarzyszenia Sportowo-Edukacyjnego „PETRUS” pragnę serdecznie podziękować wszystkim Członkom Zarządu, a w szczególności dla Pani Prezes Barbary Dzierżek za dotychczasową współpracę, znakomite relacje, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych.

Bywały różne chwile, jedne były radosne, inne mniej przyjemne. Wraz z Wami starałem się być częścią zespołu, który bezbłędnie i bardzo kompetentnie wypełniał powierzone mu zadania. Wieloletnia praca w Stowarzyszeniubyła dla mnie lekcją życia. Zdobyte tutaj doświadczenie jest bezcenne.

Jestem przekonany, że z tak profesjonalnym zespołem, z którym miałem zaszczyt i przyjemność współpracować, Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjnego „PETRUS” wykorzysta szanse i znakomicie poradzi sobie z wyzwaniami, jakie przyniosą  następne lata.

Chciałbym szczególnie złożyć podziękowania:

ü      ks. Romanowi Kulasikowi, ks. Bogusławowi Ofmanowi oraz Panu Andrzejowi Gąsowskiemu współzałożycielom Stowarzyszenia, którzy zaufali dla mnie i zaproponowali współpracę – myślę, że ich nie zawiodłem,

ü      ks. Sławomirowi Banachowi i ks. Waldemarowi Krzywińskiemu oraz innym księżom za wsparcie duchowe,

ü      trenerowi Leszkowi Piwko za wkład i zaangażowanie jaki wniósł w prowadzenie drużyny „PETRUS – Łapy” z wieloma sukcesami,

ü      pracownikom OKF w Łapach na czele z Dyrektorem Panem Adamem Protasiewiczem, którzy gościli nas na swoich obiektach i wspomagali przy realizacji imprez,

ü      Burmistrzom Łap, obecnej Pani Urszuli Jabłońskiej oraz byłym Panu Romanowi Czepe i Panu Wiktorowi Brzosko za wsparcie finansowe i podanie ręki w każdej potrzebie,

ü      sędziom z Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN, którzy często jako wolontariusze prowadzili mecze i turnieje,

ü      Dyrekcji ZSM w Łapach za udostępnianie hali na różne turnieje i imprezy sportowe,

ü      dzieciom z drużyny „PETRUS – Łapy”, którzy godnie reprezentowali nasze Stowarzyszenie w licznych imprezach sportowych,

ü      rodzicom drużyny „PETRUS – Łapy” zwłaszcza za pomoc w przygotowaniu turniejów piłki halowej,

ü      wszystkim Członkom Stowarzyszenia, sponsorom oraz wolontariuszom, którzy wspierali aktywnie nasze wspólne działania.

Na sam koniec chciałbym przeprosić wszystkie osoby, które zostały w jakiś sposób urażone lub poczuły się dotknięte przez moją osobę.


Z poważaniem

Adam Ignaczuk”

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1