Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Barbara Dzierżek

Skarbnik - Renata Katarzyna Dobkowska

Sekretarz - Sławomir Chorodyński

Komisja Rewizyjna
Emilia Porowska

Bożena Modzelewska

Leszek Piwko

opp1p3