Wspólnotowa Msza Święta

Gromadząc się przy Stole Pańskim zawsze musimy pamiętać o tym, że Eucharystia, w której uczestniczymy jest objawieniem miłości Boga do człowieka. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

9 kwietnia 2014 r. młodzież i członkowie Stowarzyszenia PETRUS działającego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach służyli Bogu podczas Eucharystii. W ten szczególny czas dany nam od Pana zastanawialiśmy się nad własnym życiem, zatrzymaliśmy się na chwilę, aby popatrzeć na krzyż Jezusa, w którym tkwi prawdziwa moc miłości, wybaczenia i pojednania.

Nasze dziękczynienie Bogu zawiera się w dziękczynieniu samego Chrystusa, który pokazuje nam, że najdoskonalej wypełnione jest bezwarunkowym „tak” względem woli Ojca.

Do ołtarza przynieśliśmy dary, które były wyrazem naszej gotowości do pełnienia woli Ojca na wzór Chrystusa:

Chleb - Panie Jezu naucz nas promieniować miłością wyrażoną w umiejętności dzielenia się z najbiedniejszymi;

Owoce - Panie Jezu chcemy mieć serca otwarte na dramat głodu, który nęka setki milionów istot ludzkich;

Piłkę - nasz trud, dyscyplinę, trening i współzawodnictwo;

Puchar - zwycięstwo nad samym sobą, zwycięstwo ducha nad ciałem. Naucz nas Panie, by ciało służyło duchowi, a duch zawsze uświęcał nasze ciało;

Wino i wodę to znak Twojej hojności Boże. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem;

Hostię- Boże z Twojej woli ziemia rodzi chleb. Przyjmij te białą hostię i przemień ją w Ciało swojego Syna, aby nas nakarmić.

Mszę Św. upiekszał śpiew młodzieżowej scholi działającej przy naszej parafii.

 

20140409637 1

 

 

opp1p3