Podpisanie umowy w sprawie przyznania pomocy

03 stycznia 2014 r. w Białymstoku została podpisana umowa przyznania pomocy nr 00271-6930-UM1040479/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Sportowo-Edukacyjnym „PETRUS” im. Ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach pt. Budowa i otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bokinach, której celem jest udostępnienie mieszkańcom nowego placu zabaw jako elementu poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim połączone z festynem rodzinnym z okazji otwarcia placu. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc w wysokości 25 000,00 zł. Suma kosztów kwalifikowanych operacji 44 632,55 zł.

Tradycja i nowoczesno 2013 cr

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1