Tradycja i nowoczesność na wsi

 

Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy miedzy pokoleniem wnuków i dziadków” wartość dotacji 12960,00 zł. koszty ogółem 19648,80 zł projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czas realizacji 01.09.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy miedzy pokoleniem wnuków i dziadków” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00315-6930-UM1040625/12

wartość dotacji 12960,00 zł. koszty ogółem 19648,80 zł

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

     Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „PETRUS" im. Ks. Henryka Baginskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach od września 2013 r. do końca grudnia 2013 r. realizuje projekt „Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy miedzy pokoleniem wnuków i dziadków" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łapach. Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Łapy oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu cyklu warsztatów, polegających na wymianie umiejętności i doświadczenia pomiędzy dwiema grupami osób: grupą wnuczków oraz grupą ich babć i dziadków. Wystawa twórczości uczestników warsztatów będzie promowała miejscową tradycję. Udział w warsztatach komputerowych pozwoli starszemu pokoleniu rozwinąć umiejętności wykorzystania komputera i internetu. Udział w warsztatach rękodzielniczych przybliży dzieciom tradycję i kulturę regionu. Zakładamy, że uczniowie przeprowadzą swoje babcie i dziadków przez skomplikowany świat Internetu i uchylą rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o fotografię cyfrową. Natomiast zaproszone do projektu babcie i dziadkowie zapoznają swoje wnuki z tradycyjnymi potrawami podlaskimi oraz nauczą ich rękodzieła ludowego. Ukoronowaniem starań obydwu grup będzie integracyjna impreza środowiskowa połączona z prezentacją wykonanych podczas warsztatów prac. Projekt jest o tyle ciekawy, że każdy z uczestników będzie jednocześnie uczniem i nauczycielem.
Pierwszym etapem projektu jest zorganizowanie 12 pięciogodzinnych warsztatów o tematyce:
1. Starszy internauta
2. Fotografia cyfrowa
3. Młodszy etnograf
4. Kuchcik podlaski
Drugim etapem realizacji projektu będzie przygotowanie otwartej imprezy rodzinnej podsumowującej pracę w czasie zajęć.
Wszelkie te działania mają na celu przybliżenie i pokazanie różnego spojrzenia na kulturę oraz dają możliwość integracji pokoleniowej.
Efekty ww. działań staną się widoczne nawet po zakończeniu realizacji projektu, z uwagi na wzrost integracji międzypokoleniowej oraz wzrost aktywizacji przede wszystkim osób starszych, które dzięki realizacji projektu, nie tylko nabędą nowe umiejętności ale przede wszystkim poczują się potrzebne i będą mogły dzielić się z młodzieżą swoimi doświadczeniem oraz indywidualnie kontynuować wspólną edukacje i zabawę.

     Partnerami projektu „Tradycja i nowoczesność na wsi – warsztaty komputerowe i rękodzielnicze umożliwiające przekazanie wiedzy miedzy pokoleniem wnuków i dziadków" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Petrus" im. Ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach są:
Gmina Łapy
Stowarzyszenie Łapska Dwójka
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach
Sklep ogólnospożywczy Kruszewscy

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 petrus warsztaty 1

 

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1