Plac zabaw „Tęczowa kraina” w Łupiance Starej

 

Plac zabaw „Tęczowa kraina” w Łupiance Starej" wartość dotacji 24400,- zł. koszty ogółem 34962,81 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czas realizacji 06.12.2010 r. – 30.06.2011 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Plac zabaw „Tęczowa kraina” w Łupiance Starej" na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00110-6930-UM1040200/10

wartość dotacji 24400,- zł. koszty ogółem 34962,81

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

     Plac zabaw służył będzie jako miejsce spotkań i wypoczynku dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Łupianka Stara. Projekt budowy placu powstał z myślą o najmłodszych mieszkańcach, którzy nie mają ciekawych alternatyw na spędzanie wolnego czasu. Plac zabaw to znakomite miejsce dla dzieci i młodzieży na spędzanie wolnego czasu, poprawę kondycji i sprawności fizycznej, funkcjonowania w grupie rówieśniczej wolnej od nałogów i nudy. Hartowanie organizmu a przede wszystkim zaszczepienie od najmłodszych lat nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, jako alternatywy do zagrożeń społecznych takich jak wszelkie uzależnienia jest priorytetowym działaniem projektu.

 

 

      Obecny tryb życia wielu polskich rodzin spowodował, iż zmniejszyła się ilość czasu poświęcona na wspólne zajęcia, zabawy i rozmowy. Każdy jest zajęty własnymi sprawami, co powoduje, że często członkowie rodziny prowadzą równolegle działania, które nie są powiązane z aktywnością pozostałych osób. Przez to oddalamy się od siebie, tracimy nić porozumienia, co w konsekwencji prowadzi do rozluźnienia związków w rodzinie. Jednocześnie dla wielu dzieci powtarzający się z tygodnia na tydzień rozkład zajęć w domu i szkole z czasem staje się męczący i nużący. Dzień w dzień wykonują te same czynności, z określoną regularnością i według tego samego schematu: dom, szkoła, lekcje, często opieka nad młodszym rodzeństwem, bierne oglądanie TV – brak jest w ich harmonogramie nowości, ciekawych elementów i wyzwań intelektualnych lub nowych form aktywności. Z czasem istnieje ryzyko, ze zaczną szukać dodatkowych „atrakcji” poza domem lub w wirtualnym świecie gier komputerowych. Wspólne zaangażowanie się z rodzicami w różne zajęcia spowoduje odciągnięcie ich od szkodliwych działań społecznych. Poprzez budowę placu zabaw dajemy propozycja wspólnego, ciekawego spędzania czasu w miejscu innym niż dom. Stwarza to również nowe możliwości dla tworzenia, odbudowania i pogłębienia relacji w rodzinie i odejście od schematów kojarzonych z domem. Plac zabaw będzie także szansą poznania innych rodzin z dziećmi w zbliżonym wieku, korzystania z ich wzorców i doświadczeń oraz stworzenia grup wsparcia, których działanie może przenieść się poza plac.

 

 

opp1p3