Budowa i otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bokinach

Budowa i otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bokinach” wartość dotacji 25000,00 zł. koszty ogółem 44632,55 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Czas realizacji 05.06.2013 r. – 30.06.2014 r.

Tradycja i nowoczesno 2013 cr 

opp1p3