VIII Turniej Piłki Halowej

28 listopada 2015 r. na gościnnej hali Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach odbył się VIII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „PETRUS”

Stowarzyszenie "PETRUS" od początku swego powstania konsekwentnie dąży do ideału wszechstronnego wychowania, czyli połączenia piękna i dobra. Kształtowanie wartości odnoszących się do sfery emocjonalnej osobowości człowieka jest traktowane na równi z rozwijaniem sprawności fizycznej i ruchowej. Tak pojmujemy nowoczesne ujęcie istoty wychowania fizycznego, w tym również sportu i gry w piłkę nożną. Mówiąc o wartościach w odniesieniu do aktywności sportowej dzieci i młodzieży, ukazujemy te wartości, które są rozwijane i utrwalane w drodze systematycznych zajęć sportowych. Możemy wymienić wartości: poznawcze, witalne, pragmatyczne, ale i moralne. Poprzez zajęcia sportowe, udział w turniejach i zawodach sportowych należy dążyć do rozwoju takich cech, jak: braterstwo, honor, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uczciwość. Należy w tym miejscu podkreślić szczególną rolę i odpowiedzialność, jaka spoczywa na instruktorach, trenerach, sędziach, organizatorach i działaczach sportowych.

Gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli Pani Urszula Jabłońska Burmistrz Łap i Pan Sławomir Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Łapach na czele z Panią Ligią Łapińską Prezes Stowarzyszenia „Nasze Łapy – Twoja przyszłość” i Panią Elżbietą Prześniak

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Pan Radosław Dąbrowski, Pan Adama Ignaczuk i Pan Adama Perkowski.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

1.     PROMIEŃ Mońki

2.     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bielsk Podlaski

3.     PETRUS I Łapy

4.     Uczniowski Klub Sportowy Krypnianka Krypno

5.     PETRUS II Łapy

6.     Włókniarz Białystok

7.     Uczniowski Klub Sportowy Poświętne

8.     Cresovia Siemiatycze

Najlepszy zawodnik – Łukasz Antoniuk MOSiR Bielsk Podlaski

Najlepszy strzelec – Rafał Sulewski PROMIEŃ Mońki

Najlepszy bramkarz – Jarosław Komar PETRUS Łapy

Serdecznie dziękujmy Dyrekcji ZSM w Łapach, Przedszkola nr 2 w Łapach, rodzicom, trenerom i opiekunom oraz kibicom. Emocje jakie towarzyszyły temu wydarzeniu zostaną na długo w pamięci wielu uczestników.

VIII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Barbara Dzierżek

                                                                                                             Prezes Stowarzyszenia PETRUS

DSC06500 1

DSC06536 1

DSC06546 1

DSC06591 1

DSC06605 1

DSC06611 1

DSC06627 1

DSC06630 1

 

TURNIEJ PETRUS 2015 1

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1