Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego” (zadanie pn. Udział i przygotowanie drużyny „PETRUS – Łapy” w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej)

Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego” (zadanie pn.Udział i przygotowanie drużyny „PETRUS – Łapy” w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej) projekt współfinansowany przez Gminę Łapy. Czas realizacji 01.03.2012 r. – 31.12.2012 r. Koszt projektu 18530,00 zł; wartość dotacji – 8000,00 zł

 

 

 

opp1p3