Organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży” (zadanie pn. V Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej)

Organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży”(zadanie pn. V Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej) – projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Czas realizacji 01.11.2012 r. – 30.11.2012 r. Koszt projektu 2860,00 zł; wartość dotacji – 1500,00 zł

 

opp1p3