Sobota bardzo kulturalna

 

Sobota bardzo kulturalna wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Maj - grudzień 2011 r. odbywały się zajęcia teatralne, fotografii, muzyczne, plastyczne, rzeźbiarskie projekt współfinansowany przez MPiPS FIO - wielkość dotacji 28052,50 zł .

 

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1