XII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej

Zadanie publiczne gminy Łapy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

tytuł zadania - XII Parafiada Diecezji Łomżyńskiej  projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym z budzetu gminy Łapy. Czas realizacji 02.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

Koszt projektu 5 300,00 zł; wartość dotacji – 5 000,00 zł

herb łap

opp1p3