Program KLUB 2019

26 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach podpisało umowę nr 2019/0557/4552/Sub.D/DS-KLUB/14/BS z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizacje zadania publicznego Program "KLUB" 2019

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.02.2019 do dnia 31.10.2019 r. Przyznane środki finansowe to kwota 10 000,00 zł

 

Prog. Klub

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1