Program KLUB 2018

20 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach podpisało umowę nr 2018/0396/4552/Sub.D/DS-KLUB/14/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizacje zadania publicznego Program "KLUB" 2018

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.02.2018 do dnia 31.10.2018 r. Przyznane środki finansowe to kwota 10 000,00 zł

PETRUS LOGO 1                         Prog. Klub

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1