XI Parafiada Diecezji Łomżyńskiej

XI Parafiada Diecezji Łomżyńskiej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadanie publiczne realizowane w okresie 01.08.2018 r. - 30.09.2018 r.

Koszt całkowity projektu 3800,00 zł z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 3000,00 zł

XI Parafiada Diecezji Łomżyńskiej zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wrota podlasia 1

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1