Program KLUB

24 października 2016 r. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach podpisało umowę nr 2016/1323/4552/Sub.D/DS-KLUB/16/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizacje zadania publicznego Program "KLUB" 2016 (II nabór)

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.07.2016 do dnia 30.11.2016 r. Przyznane środki finansowe to kwota 10 000,00 zł

Prog. Klub                                                               PETRUS logo małe

opp1p3