IX Parafiada Diecezji Łomżyńskiej

IX Parafiada Diecezji Łomżyńskiej - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim.

Zadanie publiczne realizowane w okresie 01.08.2016 r. - 30.09.2016 r.

Koszt całkowity projektu 5150,00 zł z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 4000,00 zł

IX Parafiada Diecezji Łomżyńskiej zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wrota podlasia 1

opp1p3