VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS

VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim.

Zadanie publiczne realizowane w okresie 20.02.2014 r. - 31.12.2014 r.

Koszt całkowity projektu 5150,00 zł z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 3000,00 zł

VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wrota podlasia 1

 

                                                        

opp1p3