Organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży” (zadanie pn. IV Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej)

 

  1. Organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży” (zadanie pn. IV Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej) – projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Czas realizacji 01.11.2011 r. – 30.11.2011 r. Koszt projektu 2700,00 zł; wartość dotacji – 1500,00 zł.

 

opp1p3