VIII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS

VIII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS - organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim.

Zadanie publiczne realizowane w okresie 01.10.2015 r. - 30.11.2015 r.

Koszt całkowity projektu 3400,00 zł z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 2000,00 zł

VIII Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wrota podlasia 1

opp1p3