Rowerem na Szlaku Konopielki

Rowerem na Szlaku Konopielki - organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełonsprawnych

Zadanie publiczne realizowane w okresie 07.04.2015 r. - 30.09.2015 r.

Koszt całkowity projektu 2450,00 zł z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 1500,00 zł

Rowerem na Szlaku Konopielki zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

wrota podlasia 1

 

opp1p3