Turystyka dla wszystkich

logo PFRON 1

 

29 sierpnia 2014 r. w Białymstoku została zawarta umowa realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Turystyka dla wszystkich" pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku a Stowarzyszeniem Sportowo-Edukacyjnym "PETRUS" im. Ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2014 do 31 grudnia 2014 r. W ramach tej inicjatywy wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin z terenu województwa podlaskiego. Zadaniem projektu jest współpraca pełnosprawnych wolontariuszy – młodzieży z niepełnosprawnymi. Projekt zakłada przywrócenie ludzi niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie. Polega na organizowaniu im czasu wolnego, pokazaniu aktywnych form wypoczynku. Jednym z działań projektowych jest zorganizowanie jednodniowego wyjazdu turystycznego do Ciechanowca. W programie wyjazdu znajdzie się zwiedzenia najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych w Ciechanowcu: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, barokowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej oraz skorzystania z uroków ciechanowieckich akwenów wodnych: zalewu i rzeki Nurzec. Tam niepełnosprawni w towarzystwie wolontariuszy szukać będą inspiracji do warsztatów rękodzielniczych. Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny dlatego będzie odpowiednim miejscem. Po powrocie z wycieczki turystycznej w Łapach zostaną zorganizowane 3 spotkania warsztatowe twórczości ludowej po 6 godzin. Uwieńczeniem projektu będzie wernisaż prac wykonanych przez niepełnosprawnych zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ .

Koszt projektu - 22400,00 zł; wartość dotacji - 19500,00 zł

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym PFRON

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                         Barbara Dzierżek

 

opp1p3