Obóz sportowy w Ciechanowcu

Drużyna PETRUS Łapy w dniach 21.01 2019 -26.01.2019 r. doskonaliła swoje umiejętności na obozie sportowym

obóz Monki 2019

Cele ogólne:

  1. Kształtowanie współdziałania w grupie rówieśniczej.
  2. Rozwijanie aktywności ruchowej, poprzez wdrażanie do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia.

Cele szczegółowe:

  1. Doskonalenie techniki i taktyki w piłki nożnej.
  2. Kształtowanie cech motorycznych.
  3. Kształtowanie postaw koleżeńskich i wdrażania do prawidłowych zachowań.