Program KLUB 2017

lipca 2017 r. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS im. ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach podpisało umowę nr 2017/..../..../Sub.D/DS-KLUB/14/PD z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizacje zadania publicznego Program "KLUB" 2017

Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.03.2017 do dnia 30.11.2017 r. Przyznane środki finansowe to kwota 10 000,00 zł

 

Prog. Klub                      PETRUS logo małe